Plagiaat

Plagiaat is, al direct vanaf het begin van de opleiding, streng verboden. Bij constatering van plagiaat wordt een student uit het betreffende onderwijsonderdeel gezet.

Naast het plegen van plagiaat is het, om plagiaat te voorkomen, voor studenten ook verboden om (deel)producten die in het kader van de studie zijn gemaakt beschikbaar te stellen aan medestudenten. Ook dan kan je uit het betreffende onderwijsonderdeel worden gezet.

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het presenteren van het werk van een ander als je eigen werk.

Wat wordt verstaan onder "het werk van een ander"?

Iemand anders teksten of delen van teksten, ideeŽn, meningen, theorieŽn, formules, grafieken, foto's en plaatjes, ook als die anoniem zijn gepubliceerd op het internet.

Hoe voorkom je plagiaat?

Alle ideeŽn of materialen, zowel schriftelijk als mondeling, die van een ander afkomstig zijn moeten als zodanig worden geÔdentificeerd en voorzien van een deugdelijke bronvermelding.

Een deugdelijke bronvermelding is dus altijd nodig wanneer

  • iemands woorden letterlijk worden overgenomen (geciteerd)
  • iemands woorden, ideeŽn, meningen of theorieŽn in eigen woorden worden naverteld (geparafraseerd)
  • feiten, statistieken of illustraties worden overgenomen.

Tot zover de theorie. In de hiernavolgende quiz van 11 vragen kun je zien of je de theorie goed hebt begrepen. In de quiz staat steeds een oorspronkelijke tekst en een tekst van een student. Bepaal of er sprake is van plagiaat en kies vervolgens een antwoordoptie. Lees de feedback op je gegeven antwoorden goed door!

De quiz is, met toestemming, geadapteerd van Indiana University. In de V.S. kunnen studenten bij het plegen van plagiaat van de universiteit worden verwijderd, bij ons is de maximum straf (anno 2010) uitsluiting van al het UvA onderwijs voor een jaar.

Start quiz